Info voor het gebruik van Maps.Me: de belangrijkste handelingen. Klik hier


Maps.MeImporteren van routes

Via internet kun je veel wandel- en fietsroutes en tracks downloaden en vervolgens importeren in Maps.Me.
Je kunt ook zelf een (eenvoudige) route maken en deze d.m.v. een gekleurde lijn zichtbaar maken in Maps.Me.
Bestaande routes (via internet) zijn vaak opgeslagen in het GPS formaat (bestandsnaam.gpx)
Je kunt deze routes importeren in Maps.Me, maar dan moeten deze wel eerst opgeslagen ( of "omgezet") zijn in het KML formaat (bestandsnaam.kml) .

Er bestaat een handig gratis online programma waarmee je  een GPX bestand gemakkelijk kunt omzetten in een KML bestand: GPX2KML Dit omzetten kan alleen op een PC of laptop. Daarna moet het KML bestand worden overgebracht naar je smartphone of tablet.

Download eerst een route van internet en klik daarna hier (aan te raden op een PC óf laptop) om GPX2KML te openen.

Geef in het scherm, dat je dan te zien krijgt, de volgende mogelijkheden aan:
Je kunt in dit nieuwe scherm aangeven dat je een landkaart (Google maps) met de route wilt zien. Je kunt aangeven "kaart" of "satelliet". De kaart is te vergroten of te verkleinen.
Het is helaas niet mogelijk deze landkaart op de "normale manier" af te drukken. In geval je de kaart toch wilt afdrukken, kun je een schermafdruk maken en deze afdrukken kijk hier

Je kunt een "schermafdruk" maken. Dit gaat op de volgende manier: Druk gelijktijdig de toetsen CONTROL  en  P in. Je krijgt dan eerst een printer-scherm te zien. Klik op "Eigenschappen" en geef als afdrukstand "liggend" op.

In geval het afdrukken niet op deze manier gaat, óf dat je de afbeelding wilt opslaan, óf maar een deel van de landkaart wilt afdrukken, kun je het Knipprogramma van Microsoft gebruiken. Het programma is door Microsoft al op de meeste computers geïnstalleerd, maar niet geactiveerd. Op internet is veel info over het programma te vinden, bijvoorbeeld  support.microsoft


Je moet nu het KML bestand opslaan. klik hiervoor op "download your file here".
Het bestand wordt opgeslagen in de map "downloads", kijk hier
Let op onder welke naam het bestand wordt opgeslagen, want de oorspronkelijk naam is gewijzigd: er staan nu een paar letters en/of cijfers vóór. Deze letters en/of cijfers zijn iedere keer anders.
De map “downloads” vind je gemakkelijk op de volgende manier: Klik gelijktijdig op de windows toets en E
Je krijgt dan de “verkenner” van windows te zien.

Mocht je het “verkenner”-scherm te klein vinden, klik dan op de windows toets in kombinatie met het pijltje naar boven.


Helemaal aan de linkerzijde zie je nu op het scherm staan: “download”. Klik hier op om het bestand te vinden. Let er op dat het programma GPX2KML de naam van het bestand veranderd heeft:

Het overbrengen van het KML bestand naar Maps.Me gaat op de volgende manier: Stuur een email met het kml bestand als bijlage aan je zelf. Sluit je email programma. Open de email op je tablet óf smartphone en klik op de bijlage. Koppel de bijlage ("voltooi") nu met Maps.Me. Mocht het koppelen van de bijlage op deze manier niet lukken, kijk hier

Open Maps.Me. Klik op de rechter icoon (3 streepjes)

Bij een groot beeldscherm ontbreekt het rechter icoon met 3 streepjes en zijn de 2 regels samengevoegd tot 1 regel.

De betekenis is het zelfde.
Open vervolgens je email bericht en klik op de "bijlage" (= het KML bestand).


Het bestand wordt nu opgeslagen in Maps.Me, in een nieuw aangemaakte groep. De naam van de groep kun je eventueel wijzigen. Je kunt de groep ook tijdelijk buiten werking stellen. Klik hiervoor (onder de landkaart) op derde icoon van links. Als je op de blauwe icoon vóór de groepnaam klikt, wordt deze groep tijdelijk uitgeschakeld, totdat je de icoon weer aanklikt.
Wil je de hele groep verwijderen, ga dan op de tekst naast de icoon staan, even ingedrukt houden. Je kunt hier ook de naam van de groep wijzigen. Op de landkaart zie je de route weergegeven als een rode lijn.

Als je gaat bewegen (lopen, fietsen, o.i.d.), word je huidige positie steeds precies op de landkaart aangeven. Omdat de route ook afgebeeld staat, is deze goed te volgen.
Je kunt in Maps.Me heel gemakkelijk de afstand tussen 2 punten van de route te meten. Klik op een plaats (op de route) Je krijgt een blauw rondje te zien. Klik beneden op "VAN". Klik op een tweede punt van de kaart en klik op "ROUTE NAAR". Klik op de icoon: auto, fiets of wandelen. Je krijgt dan de kortste afstand tussen die 2 punten te zien, per auto, fiets of wandelend (volgens Maps.Me). Bij fietsen en lopen wordt ook het hoogteverschil aangegeven.
Als je de afstand vanaf je Huidige Positie tot een (tweede) punt wilt weten, klik dan dat op dit (tweede) punt: je krijgt dan de hemelsbreed afstand van je Huidige Positie tot dit (tweede) punt te zien. Als je nu beneden op "ROUTE NAAR" klikt en aangeeft auto, fiets of wandelen, krijg je de afstand van de kortste route (volgens Maps.Me) te zien voor auto, fiets of wandelend. Bij fietsen en lopen wordt ook het hoogteverschil aangegeven.


Je kunt zelf (eenvoudige) routes maken voor wandel, fiets en motorfiets tochten


Om een route zichtbaar te maken in Maps.Me (de route wordt hier weergegeven door een gekleurde lijn), moet je de route eerst maken met een ander programma. Het online-programma RouteYou is hiervoor zeer geschikt (er zijn overigens meer programma's waarmee je routes kunt maken).

Als je een route bij RouteYou wilt maken, geef je een begin-routepunt aan, vervolgens een tweede punt, daarna een derde, enzovoort, totdat de hele route is gemaakt. Je kunt deze overigens altijd naderhand aanpassen (óf de hele route "verslepen"). Je kunt vervolgens een "track" kiezen, op grond van de de gekozen soort weg (autoweg, motorweg, fietspad, wandelpad, maar ook snelste route, mooiste route, enzovoort). Een track is de verbindingslijn van een groot aantal routepunten, die de af te leggen route precies aangeeft (een soort "kruimelspoor"). Als je het bestand overbrengt naar Maps.Me, krijg je daar de track als een gekleurde "route-lijn" te zien. Achteraf kun je in Maps.Me nog extra routepunten aanbrengen.
RouteYou heeft ook de keuzemogelijkheid routepunten "manueel" aan te brengen. Er wordt dan geen track gemaakt. Je krijgt in Maps.Me in dit geval alleen de routepunten te zien, verbonden door een rechte lijn.

In RouteYou kun je de route op diverse manieren opslaan. Je krijgt het beste resultaat als je de route eerst opslaat als GPX bestand (dus niet als KML-bestand) en vervolgens met GPX2KML (zie elders op deze pagina) overzet in een KML-bestand. Dit bestand kun je overzetten naar Maps.Me. Je krijgt daar dan een rode lijn te zien. Er wordt een nieuwe bladwijzer-groep gemaakt. Let op dat een ander formaat dan "kml" overzetten naar Maps.Me niet mogelijk is.
In de praktijk gaat het maken van routes met het programma RouteYou het handigste op een PC of laptop.
Vervolgens kan de route gemakkelijk op je smartphone of tablet geïmporteerd worden in MapsMe. Het basis-gebruik van RouteYou is gratis, bekijk voor meer mogelijkheden bij upgrade. Het programma is Nederlandstalig. Als je RouteYou wilt gebruiken, kies dan één van deze mogelijkheden

Voor de belangrijkste handelingen (op een PC of laptop) voor het maken van een eigen route in Routeyou, kijk hier

Er is hier vanuit gegaan dat je je (nog) niet geregistreerd hebt (kijk ook bij "upgrade").
Open het programma en kies een routering (helemaal boven staat ook de mogelijkheid "manueel").
De routering kun je aangeven.
Breng routepunten aan en sla de route op. Je kunt willekeurige namen opgeven.
Je kunt nu de route op de landkaart bekijken en (indien bekend) de hoogte-verschillen tijdens de route.
Klik daarna op downloaden (2e icoon van links).

en kies voor "Naar GPS of computer".
Kies voor opslaan in GPS formaat  (= bestandsnaam.gpx). Dit bestand moet je wel omzetten in KML formaat om te kunnen invoeren in Maps,Me. De bestanden worden opgeslagen in de map "downloads", Let op onder welke naam het bestand wordt opgeslagen: er staan een paar letters voor de originele naam. De letters en cijfers zijn iedere keer anders. kijk hier

De map “downloads” vind je gemakkelijk op de volgende manier: Klik gelijktijdig op de windows toets en E
Je krijgt dan de “verkenner” van windows te zien.

Mocht je het “verkenner”-scherm te klein vinden, klik dan op de windows toets in kombinatie met het pijltje naar boven.


Helemaal aan de linkerzijde zie je nu op het scherm staan: “download”. Klik hier op om het bestand te vinden.


Hoe je het bestand moet invoeren in Maps.Me om een route-lijn te zien, staat elders op deze pagina beschreven.
Als het invoeren is gebeurd, is er in Maps.Me een nieuwe bladwijzer-groep gemaakt. De naam van deze groep kun je wijzigen. In deze nieuw aangebrachte groep staat jouw nieuwe route. Mogelijk staan er ook (ongewenst) één of meer bladwijzers in die groep. Deze kun je verwijderen door op de bladwijzer te gaan staan en vervolgens op de gele ster ónder de landkaart te klikken.
In geval je meer bladwijzer-groepen hebt, is het, voor het overzicht, handig om de overige groepen tijdelijk uit te zetten,
kijk hier.
Een bladwijzer-groep kun je tijdelijk buiten werking zetten.

Klik op de derde icoon van links (3 streepjes en 2 sterretjes).


Je krijgt nu zo iets te zien:

Als je  kort klikt op de blauwe icoon , wordt deze groep tijdelijk buiten werking gezet, totdat je nogmaals klikt.
Aan de op deze website vermelde informatie kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.
De huidige informatie is verkregen op basis van © Maps.Me versie 7.1.3. Het is niet uitgesloten dat deze na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.
© copyright: Hans Hoff, bijgewerkt tot 2-4-2017
Heb je op- of aanmerkingen? Geef dit s.v.p. door